Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är i Oslo 21. och 22. sept. 2018