Nästa styrelsemöte är torsdag 16 april, 2020

Eftersom de nordiska länderna har restriktioner utifrån Coronaviruset kommer mötet att ske digitalt.