NFSP planerar 100 års firande

År 2022 kommer NFSP att fira 100 års jubileum för den specialpedagogiska konferensen. År 1922 ordnades den första konferensen i Norge.