Danmark

Danmarks Lærerforening (DLF)

Vandkunsten 121467 København
Ktlf: 004533696300
http://www.dlf.org

Bjørn Hansen :

Bjørn Hansen

ebh@dlf.org

Danmarks Specialpaedagogiske forening (DSF)

http://www.specialundervisere.dk

Steen Polk :

Steen Polk
+45-25853601
steen.polk@gmail.com