Finland

Finlands Specialpedagogiska Förbund (Sel)

www.sel.fi

Anne Grönqvist :

Anne Grönqvist
+358
anne.gronqvist0309@gmail.com

Finlands undervisningssektors fackorganisation
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

www.oaj.fi