Specialpedagogisk konferens 2022

2022 firar NFSP:s specialpedagogiska konferens 100 årsjubileum. Sverige har fått äran att stå som värd och konferensen äger rum i Lärarnas hus i Stockholm den 16-17 september 2022.

Tema för konferensen är ”Tillgänglig lärmiljö – med barnet/eleven i centrum”. Det är ett brett tema och utbudet på föreläsningar och workshops innehåll visar på en mångfald av områden som är viktiga för att barnet/eleven ska få en bra lärmiljö.

Föreläsningarna handlar både om hur vi vuxna kan förhålla oss och möta individens behov, men även att vi får möjligheten att ta del av forskning, metoder och verktyg som kan stärka vår kompetens i arbetet med barn/elever.

Vill du se fullständigt program och läsa mer om föreläsarna? Klicka då här!

Vill du ladda ner logotypen till 100 årsjubileumet? Klicka då nedan för en .zip-fil som innehåller tre olika format.