Sverige – aktuella saker

Skolverket erbjuder en kurs i specialpedagogik för undervisande lärare, för att det ska finnas specialpedagogisk kunskap nära eleverna i klassrummet. Då utbildas en eller flera handledare på skolan (oftast specialpedagoger eller speciallärare), som sedan leder de andra lärarna genom kursen. 

Stödmaterial för elevhälsa från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM): Man upplever på skolorna att det är svårt att få till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Som stöd har SPSM skapat distanskurser för hela elevhälsoteam samt ett stödmaterial som alla elevhälsoteam kan använda sig av även om de inte går kursen. 

Ett par nya skrifter från SPSM om elevhälsa; en antologi av fyra forskare och en bok av kursledarna och skaparna av distanskursen: https://webbutiken.spsm.se/elevhalsoarbete-under-utveckling-en-antologi/

https://webbutiken.spsm.se/det-lilla-ordet-framst/

Från och med höstterminen 2018 har läroplanen uppdaterats så att skolans digitalisering lyfts in i de flesta skolämnen. Det kan medföra att elever med funktionsnedsättning lättare får tillgång till de verktyg de behöver för att klara skolan. Det kan också bli så att de glöms bort och att de får svårigheter att hantera tekniken.