Tidigare konferenser

NFSP anordnar en Nordisk Specialpedagogisk Konferens vart tredje-fjärde år tillsammans med nationella och kommunala myndigheter. Här kan du läsa om tidigare konferenser och om den kommande.

Sverige – 2022 – Biljettbokning – klicka här!

Føroyar 2019

Island 2016

Finland 2013

Norge 2010

Danmark 2007

Sverige 2003

Finland 2000

Island 1997

Danmark 1994

Sverige 1991

Norge 1988

Finland 1986

Island 1983

Sverige 1977

Norge 1974

Finland 1970

Danmark 1967

Sverige 1964

Norge 1962

Finland 1959

Danmark 1956

Sverige 1953

Norge 1951

Finland 1949

Danmark 1946

Sverige 1937

Norge 1934

Finland 1932

Danmark 1928

Sverige 1925

Norge 1922