Vad är NFSP?

NFSP:s syfte är att främja samarbete mellan medlemsförbunden i specialpedagogiska frågor samt följa utvecklingen inom det specialpedagogiska området i Norden och internationellt genom att:

  • utbyta information och upplysningar mellan medlemsförbunden
  • diskutera och göra uttalanden i gemensamma frågor för specialpedagoger och speciallärare i de nordiska länderna
  • anordna Nordisk Specialpedagogisk Konferens vart tredje-fjärde år tillsammans med nationella och kommunala myndigheter
  • samarbeta med andra nordiska och internationella pedagogiska organisationer till exempel NLS, ETUCE och EI
  • sprida information om och specialpedagogiska frågor i Norden

Presidentskapet för NFSP växlar mellan de olika nordiska länderna. Nuvarande presidentskap innehas av Sverige.