Tack! 100-års jubileet blev en succé!

Ett stort tack till alla som deltog på NFSP 100-års jubilerande konferens den 16-17 september. Föreläsarnas och deltagarnas engagemang skapade en trevlig genuin känsla där specialpedagogiska samtal fördes både i föreläsningslokaler och i våra mellanmänskliga möten i korridorer och vid Läs mer …

NFSP planerar 100 års firande

År 2022 kommer NFSP att fira 100 års jubileum för den specialpedagogiska konferensen. År 1922 ordnades den första konferensen i Norge.

Styremøde

NFPS-styremøde er i Stockholm 26. oktober 2019.

Livsduelighed

Kursus i Vejle, 14.-15. nov. 2018 Tryk her for information og tilmelding