Tietoja liitosta suomeksi

Pohjoismainen erityiskasvatuksen liitto (Nordiska Förbundet för Specialpedagogik, NFSP) on Pohjoimainen yhteistyöjärjestö niille järjestöille, jotka työskentelvät Pohjoismaissa erityiskasvatuksen kysymysten parissa. Kukin Pohjoismaa toimii vuorollaan NFSPn puheenjohtajamaana. Vuosina 2014-2016 puheenjohtajamaana toimii Islanti.

 

Liiton tavoitteena on

  • edistää jäsenjärjestöjensä yhteistyötä erityiskasvatuksen liittyvissä asioissa
  • seurata erityispedagogista kehitystä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa ja tehdä yhteistyötä Pohjoismaisten ja muiden kansainvälisten pedagogisten organisaatioiden kanssa
  • levittää tietoa Pohjoismaisista erityiskasvatuksen kysymyksistä
  • keskustella Pohjoismaisista erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen ajankohtaisista asioista
  • järjestää Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi 3-4 vuoden välein järjestävän maan valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Seuraava erityiskasvatuksen konferenssi järjestetään Islannissa syyskuussa 2016. Konferenssi on tarkoitettu kaikille erityiskasvatuksen parissa työskenteleville opettajille, asiantuntijoille ja päättäjille sekä erityiskasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille.